HorganiceOwner (สำหรับเจ้าของหอพัก)

Horganice Owner ระบบบริหารจัดการหอพักอพาร์ทเม้นท์ แอปพลิเคชั่นที่เหมาะกับเจ้าของธุรกิจหอพักอพาร์ทเม้นท์และพื้นที่ปล่อยเช่า ลดเวลาการจัดการหอพักอพาร์ทเม้นท์ในแต่ละเดือน